LT    EN

Kompanijos apyvartumas

Korporatyvinių bėdų laikai suteikia specialių strateginių valdymo iššūkių. Tokiose situacijose firma bankrutuoja arba yra ant bankroto ribos. Dažnai apyvartos konsultantai yra įtraukiami į kompanijas, kad sugalvotų ir vykdytų kompanijos atsinaujinimo planą, atsižvelgiant į tai, kad firma turi pakankamai potencialo, kurį verta išsaugoti.

 • Įplaukų smukimas dėl silpnos ekonomikos
 • Per daug optimistiniai pardavimų projektai
 • Menki strateginiai pasirinkimai
 • Blogas geros strategijos vykdymas
 • Didelės darbinės sąnaudos
 • Aukštos fiksuotos išlaidos, kurios mažina lankstumą
 • Nepatenkinami resursai
 • Nesėkmingi R&D suplanuoti projektai
 • Labai sėkmingi konkurentai
 • Per didelė skolų našta
 • Neadekvati finansinė kontrolė

Pirmas žingsnis: Turime įvertinti krizės priežasties ar priežasčių šaknis. Dažniausiai pasitaikančių priežasčių įvertinimui mums reikia:

 • Galimo ekonomikos nuosmukio
 • Pardavimų biudžeto ir planų
 • Pardavimų strategijos
 • Darbo išlaidų lygio
 • Resursų
 • R&D planų
 • Konkurentų
 • Tiekimo grandinės
 • Finansinių skolų
 • Finansinės kontrolės priemonių

Antras žingsnis: Prieš suformuojant gyvybingą apyvartos strategiją mums reikia aptarti su klientu jo įsivaizdavimą bei norus.

 • Kokie lūkesčiai
 • Kokie esami planai
 • Kas bręsta
 • Tikėtini pokyčiai ir modifikacijos

Trečias žingsnis: Įvertinimas ir rekomendacijos

Po 2-o žingsnio išsiaiškinimo mes pasiūlysime pagrindinį planą, įskaitant sekančius verslo aspektus:

 • Pirmi įspūdžiai apie esamą verslą ir struktūrą
 • Pasiūlymai pokyčiams ir pasekmėms
 • Rekomendacijos Vadovaujantiems asmenims/Klientams
 • Patobulinimų planas
 • Avarinis veiksmų planas

Ketvirtas žingsnis: Įgyvendinimas ir rėmimas

Įgyvendinus pardavimų tobulinimo planą mūsų tolesnis dalyvavimas įmanomas įgyvendinant ir remiant klientą optimaliam rezultatui pasiekti.

Penktas žingsnis: Atnaujinimas ir vėlesnės priemonės

Periodiškai yra reikalinga atnaujinti ir papildyti vėlesnėmis priemonėmis pardavimų vystymo planą, kad jį adaptuotume ir modifikuotume pagal poreikį, o taip pat ir pamatuotume pasiektą rezultatą.