LT    EN

Pardavimų didinimas

Esamų pardavimų lygiui, pastangų, marketingo, rinkų, gaminių asortimento, kontraktų bei tiekimo grandinės įvertinimas.

Pirmas žingsnis: Įvertinimas ir statusas. Pardavimams įvertinti mums reikia:

 • Gaminių asortimento
 • Sutarčių
 • Pardavimų rezultatų
 • Klientų sąrašo
 • Diskusijos su pardavimų darbuotojais
 • Pardavimų struktūros
 • Tiekimo grandinės
 • Marketingo / marketingo plano
 • Strategijos plano

Antras žingsnis: Diskusijos ir kliento norai.

 • Kokie lūkesčiai
 • Kokie esami planai
 • Kas bręsta
 • Tikėtini pokyčiai ir modifikacijos
 • Susitikimai su pagrindiniais klientais

Trecias žingsnis: Įvertinimas ir rekomendacijos.

Po 2-o žingsnio išsiaiškinimo mes pasiūlysime pagrindinį planą, įskaitant sekančius verslo aspektus:

 • Pirmi įspūdžiai apie esamą verslą ir struktūrą
 • Pasiūlymai pardavimų didinimui
 • Rekomendacijos pardavimų pokyčiams
 • Patobulinimų planas

Ketvirtas žingsnis: Įgyvendinimas ir rėmimas

Įgyvendinus pardavimų tobulinimo planą įmanomas mūsų tolesnis dalyvavimas įgyvendinant ir remiant klientą optimaliam rezultatui pasiekti.

Penktas žingsnis: Atnaujinimas ir vėlesnės priemonės

Periodiškai yra reikalinga atnaujinti ir papildyti vėlesnėmis priemonėmis pardavimų vystymo planą, kad jį adaptuotume ir modifikuotume pagal poreikį, o taip pat ir pamatuotume pasiektą rezultatą.