LT    EN

Krizės valdymas

Esamo kompanijos statuso ir situacijos įvertinimas.

Krizinės srities nustatymas.

Pirmas žingsnis: Kliento įvertinimas ir statusas. Mums reikia apžvelgti esamą verslo lygį gaunant

 • Finansines ataskaitas
 • Finansines sąskaitas
 • Banko informaciją
 • Pelno/nuostolių ataskaitą
 • Sutartis
 • Pardavimų rezultatus
 • Klientų sąrašą
 • Organizacijos schemas

Antras žingsnis: Diskusijos ir kliento norai.

 • Kokie lūkesčiai
 • Kokie esami planai
 • Kas bręsta
 • Tikėtini pasikeitimai ir modifikacijos
 • Darbiniai planai

Trečias žingsnis: Įvertinimas ir rekomendacijos.

Po 2-o žingsnio išsiaiškinimo mes pasiūlysime pagrindinį planą, įskaitant sekančius verslo aspektus:

 • Esamo verslo įvertinimas
 • Pasiūlymai ir rekomendacijos reikiamiems pokyčiams

Ketvirtas žingsnis: Įgyvendinimas ir rėmimas

Suderinus galutinį Pagrindinį planą ir strategiją, mes esame pasiruošę padėti klientui juos įgyvendinti bei paremti, kad būtų užtikrintas optimalius rezultatas.

Penktas žingsnis: Atnaujinimas ir vėlesnės priemonės

Periodiškai yra reikalinga atnaujinti ir papildyti vėlesnėmis priemonėmis Krizės planą, kad jį adaptuotume ir modifikuotume pagal poreikį, o taip pat ir pamatuotume pasiektą rezultatą.