LT    EN

Verslo rėmimas

Esamo verslo rėmimas, įvertinant galimybes ir grėsmes, plečiant potencialaus ir papildomo naujo verslo horizontus.

Pirmas žingsnis: Kliento įvertinimas ir statusas. Mums reikia apžvelgti esamą verslo lygį gaunant

 • Esamo verslo statusą ir SWAT
 • Strategijos planą
 • Organizacinį planą ir atsakomybes
 • Finansines sąskaitas
 • Sutartis
 • Pardavimų rezultatus
 • Klientų sąrašą

Antras žingsnis: Diskusijos ir kliento norai.

 • Kokie lūkesčiai?
 • Kokie einamieji planai
 • Kas bręsta
 • Tikėtini pokyčiai ir modifikacijos
 • Darbiniai planai

Trečias žingsnis: Įvertinimas ir rekomendacijos.

Po 2-o žingsnio išsiaiškinimo mes pasiūlysime pagrindinį planą, įskaitant sekančius verslo aspektus:

 • Verslo galimybės
 • Esamo verslo įvertinimas
 • Pardavimų struktūra
 • Pardavimų strategija
 • Marketingo įvertinimas/komentarai ir pasiūlymai

Ketvirtas žingsnis: Įgyvendinimas ir rėmimas

Suderinus galutinį Pagrindinį planą ir strategiją, mes esame pasiruošę padėti klientui juos įgyvendinti bei paremti, kad būtų užtikrintas optimalius rezultatas.

Penktas žingsnis: Atnaujinimas ir vėlesnės priemonės

Periodiškai yra reikalinga atnaujinti ir papildyti vėlesnėmis priemonėmis verslo planą bei strategiją, kad ją adaptuotume ir modifikuotume pagal poreikį, o taip pat ir pamatuotume pasiektą rezultatą.